Hidraulična creva | Hidraulik 2 | Beohidraulik Ustanička | Brze spojke

PROIZVODI | Brze spojke

Brze spojnice sa kuglicama NORMA: ISO 7241-1 A

Brze spojnice sa kuglicama NORMA: ISO 7241-1 A
PAV1 DN06 - BG 1 - ISO 6,3 (WP 350 bar - Q 12l/min)
Detaljna specifikacija »

Brze spojnice sa kuglicama NORMA: ISO 7241-1 A

Brze spojnice sa kuglicama NORMA: ISO 7241-1 A
PAV1 DN10 - BG 2 - ISO 10 (WP 350 bar - Q 23l/min)
Detaljna specifikacija »

Brze spojnice sa kuglicama NORMA: ISO 7241-1 A

Brze spojnice sa kuglicama NORMA: ISO 7241-1 A
PAV1 DN13 - BG 3 - ISO 12,5 (WP 250 bar - Q 45l/min)
Detaljna specifikacija »

Brze spojnice sa kuglicama NORMA: ISO 7241-1 A

Brze spojnice sa kuglicama NORMA: ISO 7241-1 A
PAV1 DN20 - BG 4 - ISO 19 (WP 250 bar - Q 106l/min)
Detaljna specifikacija »

Brze spojnice sa kuglicama NORMA: ISO 7241-1 A

Brze spojnice sa kuglicama NORMA: ISO 7241-1 A
PAV1 DN25 - BG 5 - ISO 25 (WP 200 bar - Q 189l/min)
Detaljna specifikacija »

Brze spojnice sa kuglicama NORMA: ISO 7241-1 A (PUSH PULL)

Brze spojnice sa kuglicama NORMA: ISO 7241-1 A (PUSH PULL)
PPV3 DN06 - BG 1 - ISO 6,3 (WP 250 bar - Q 12l/min)
Detaljna specifikacija »

Brze spojnice sa kuglicama NORMA: ISO 7241-1 A (PUSH PULL)

Brze spojnice sa kuglicama NORMA: ISO 7241-1 A (PUSH PULL)
PPV3 DN10 - BG 2 - ISO 10 (WP 300 bar - Q 23l/min)
Detaljna specifikacija »

Brze spojnice sa kuglicama NORMA: ISO 7241-1 A (PUSH PULL)

Brze spojnice sa kuglicama NORMA: ISO 7241-1 A (PUSH PULL)
PPV3 DN13 - BG 3 - ISO 12,5 (WP 225 bar - Q 45l/min)
Detaljna specifikacija »

Brze spojnice sa kuglicama NORMA: ISO 7241-1 A (PUSH PULL)

Brze spojnice sa kuglicama NORMA: ISO 7241-1 A (PUSH PULL)
PPV3 DN20 - BG 4 - ISO 19 (WP 225 bar - Q 106l/min)
Detaljna specifikacija »

Brze spojnice sa kuglicama NORMA: ISO 7241-1 A (PUSH PULL)

Brze spojnice sa kuglicama NORMA: ISO 7241-1 A (PUSH PULL)
PPV3 DN25 - BG 5 - ISO 25 (WP 225 bar - Q 189l/min)
Detaljna specifikacija »

Brze spojnice sa ravnim čelom NORMA: ISO 16028 PLT4 DN06

Brze spojnice sa ravnim čelom NORMA: ISO 16028 PLT4 DN06
PLT4 DN06 - BG 1 - ISO 6,3 ( WP 400 Bar - Q 152 l/min )
Detaljna specifikacija »

Brze spojnice sa ravnim čelom NORMA: ISO 16028 PLT4 DN13

Brze spojnice sa ravnim čelom NORMA: ISO 16028 PLT4 DN13
PLT4 DN13 - BG 2 - ISO 10 ( WP 350 Bar - Q 23 l/min )
Detaljna specifikacija »

Brze spojnice sa ravnim čelom NORMA: ISO 16028 PLT4 DN20

Brze spojnice sa ravnim čelom NORMA: ISO 16028 PLT4 DN20
PLT4 DN20 - BG 3 - ISO 12,5 ( WP 350 Bar - Q 45 l/min )
Detaljna specifikacija »

Brze spojnice sa ravnim čelom NORMA: ISO 16028 PLT4 DN22

Brze spojnice sa ravnim čelom NORMA: ISO 16028 PLT4 DN22
PLT4 DN22 - BG 4A - ISO 16 ( WP 350 Bar - Q 74 l/min )
Detaljna specifikacija »

Brze spojnice sa ravnim čelom NORMA: ISO 16028 PLT4 DN25

Brze spojnice sa ravnim čelom NORMA: ISO 16028 PLT4 DN25
PLT4 DN25 - BG 4 - ISO 19 ( WP 350 Bar - Q 100 l/min )
Detaljna specifikacija »

Brze spojnice navojne PVV3 DN 13

Brze spojnice navojne PVV3 DN 13
PVV3 DN13 - BG 3 - ISO 12,5 (WP 300 bar - Q 45l/min)
Detaljna specifikacija »

Brze spojnice navojne PVV3 DN 20

Brze spojnice navojne PVV3 DN 20
PVV3 DN20- BG 4 - ISO 19 (WP 250 bar - Q 106l/min)
Detaljna specifikacija »

Brze spojnice navojne PVV3 DN 25

Brze spojnice navojne PVV3 DN 25
PVV3 DN25- BG 5 - ISO 25 (WP 250 bar - Q 189l/min)
Detaljna specifikacija »

Čepovi za brze spojnice u više boja

Čepovi za brze spojnice u više boja
Detaljna specifikacija »