Hidraulična creva | Hidraulik 2 | Beohidraulik Ustanička | Crevo niskog pritiska

Creva i priključci sa niskim pritiskom | Crevo niskog pritiska

Crevo niskog pritiska

Crevo niskog pritiska
CREVO GČ ZA ULJE I GORIVO

Konstrukcija creva

Unutrašnji sloj: crna glatka NBR guma
Ojačanje: pocinkovana čelična pletenica sa crvenim i crnim prugama

Crevo niskog pritiska