Hidraulična creva | Hidraulik 2 | Beohidraulik Ustanička | Crevo visokog pritiska za klima uređaje

Hidraulična creva | Crevo visokog pritiska za klima uređaje

Crevo visokog pritiska za klima uređaje

Crevo visokog pritiska za klima uređaje
CREVO ZA KLIMA UREĐAJE (FREON) REFRISTAR SAE J 2064 TYP B

Konstrukcija creva

Unutrašnji sloj: IIR guma niske propusnosti
Ojačanje: 1 čelični oplet
Spoljašnji sloj: GSM guma otporna na atmosferske uticaje
Temperature: od -40ºC do +125ºC

Crevo visokog pritiska za klima uređaje