Hidraulična creva | Hidraulik 2 | Beohidraulik Ustanička | Industrijska creva za ulje i gorivo

Industrijska creva | Industrijska creva za ulje i gorivo

Industrijska creva za ulje i gorivo

Industrijska creva za ulje i gorivo
CREVO TU 10 ZA ULJE I GORIVO (Radni pritisak 10 bar)

Konstrukcija creva

Unutrašnji sloj: NBR guma
Ojačanje: 1 tekstilni oplet

Spoljašnji sloj:NBR/SBR guma otporna na atmosferske uticaje

Industrijska creva za ulje i gorivo