Hidraulična creva | Hidraulik 2 | Beohidraulik Ustanička | Industrijska creva za vazduh i vodu

Industrijska creva | Industrijska creva za vazduh i vodu

Industrijska creva za vazduh i vodu

Industrijska creva za vazduh i vodu
CREVA ZA VAZDUH I VODU

Konstrukcija creva

Unutrašnji sloj: sintetička guma, za vazduh sa uljnim parama
Ojačanje: 1 tekstilni oplet

Spoljašnji sloj: sintetička guma otporna na atmosferske uticaje, glatka

Industrijska creva za vazduh i vodu